Landman Notariaat volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Landman Notariaat gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor afspraken, klanten, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.

1. Afspraken, klanten

Uitgangspunt is dat reeds geplande ondertekenafspraken op kantoor in principe gewoon door gaan. Als u als klant er de voorkeur aan geeft om de afspraak uit te stellen of – indien mogelijk – per volmacht te tekenen dan kan dat natuurlijk. Neem dan contact op met de behandelaar van het dossier.

Voor een geplande bespreking, anders dan een ondertekenafspraak, geldt dat in overleg bekeken wordt of deze doorgang vindt, uitgesteld moet worden of wellicht telefonisch kan plaatsvinden. Neem hierover contact op met de behandelaar van het dossier. Onze medewerkers zullen in voorkomende gevallen ook contact met u kunnen zoeken om te bespreken hoe we met de afspraak omgaan.

Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met de behandelaar om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel ouderen als klant hebben en zij extra risico lopen is dit belangrijk.

Alle medewerkers van Landman Notariaat houden zich aan de richtlijnen (zie hieronder). Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Wij verzoeken u uitdrukkelijk om geen personen mee te nemen die de akte(n) niet hoeven te ondertekenen. Wij vragen u om uw legitimatiebewijs van te voren te mailen, dit kan via het beveiligde online dossier. Er zijn hier pennen om mee te tekenen die u na ondertekening mee mag nemen maar u mag natuurlijk ook zelf een eigen pen meenemen (blauw schrijvend).

Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is.

3. Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast volgt Landman Notariaat zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken. Dit betekent dat wij in ieder geval de week van 16 maart a.s. in poules werken, dus deels vanuit huis en deels op kantoor, om wel de continuïteit en de doorgang van de afspraken mogelijk te maken. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk via hun kantoormailadres of via een terugbelafspraak bereikbaar.