Familierecht

Iedereen die familie heeft of familiebanden aangaat of met personen omgaat, heeft te maken met familierecht. Denkt u hierbij aan een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap, huwelijksvoorwaarden, estate planning, een convenant in het kader van een scheiding, het afwikkelen van een nalatenschap maar ook bijvoorbeeld aan het opstellen van een testament. Notaris Landman is ook part time docent op dit gebied.

Samenlevingscontract

Gaat u binnenkort samenwonen? Dan is het raadzaam de voorwaarden van deze overeenkomst tussen twee personen vast te laten leggen door de notaris in een zogenaamd samenlevingscontract. Dit omdat de wet praktisch niets voor samenwoners regelt. De belangrijkste reden voor het opstellen van een samenlevingscontract is het regelen van zaken als vermogen, alimentatie en pensioen.

Het samenlevingscontract kan niet leiden tot een algehele gemeenschap van goederen, zoals dat bij het huwelijk en het geregistreerd partnerschap het geval kan zijn. Evenmin heeft het contract tot gevolg dat de partners erfgenaam van elkaar worden. Daarvoor is altijd een testament nodig.

Huwelijksvoorwaarden

Voor gehuwden en geregistreerd partners kent de wet veel bepalingen. Indien u niets regelt, geldt de gemeenschap van goederen; alle bezittingen en schulden zijn van beide partners. Er kunnen redenen zijn om niet in gemeenschap van goederen te trouwen. Bijvoorbeeld als één van beiden een bedrijf heeft of een eigen vermogen.

Indien u niet wilt dat alle bezittingen automatisch ook van uw partner worden, moeten daar afspraken over worden gemaakt. In dat geval moeten huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden gemaakt. Neemt u gerust contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Erfrecht / Testament / Levenstestament / Volmacht

Er zijn leukere onderwerpen om over na te denken. Toch is het goed om nu vast na te denken wat er na een onverhoopt overlijden moet gebeuren. Binnen de kaders van het erfrecht kunt u nu vast bepalen hoe te zijner tijd uw nalatenschap verdeeld gaat worden. Zo heeft u zelf zeggenschap over wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt. Tevens kunt u in een testament een executeur aanwijzen. Dit is iemand die na het overlijden de nalatenschap mag beheren.

Naarmate u ouder wordt, neemt de kans toe dat u afhankelijk van anderen wordt voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Daarom is het goed er tijdig over na te denken wie uw belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt. Of hiertoe tijdelijk niet in staat bent, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname of ongeval.

Het is belangrijk om zelf de regie in handen te nemen en alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Zo kunt u een testament of levenstestament maken, of een volmacht geven aan iemand die u vertrouwt.

Erfbelastingbesparing

Met een goed testament kan veelal op de erfbelasting bespaard worden. Wij adviseren u graag en helpen u bij een testament op maat.

Afwikkeling van een nalatenschap

Het afwikkelen van een nalatenschap vraagt veelal veel aandacht. Ons kantoor is gespecialiseerd in de afwikkelingen van nalatenschappen. U kunt van ons altijd een kundig advies verwachten, met aandacht voor u als cliënt.

Schenken

Het voordeel van schenken is dat uw vermogen wordt verkleind, hetgeen uw erfgenamen belasting (erfbelasting) zal besparen bij uw overlijden. De wet vermeldt de vrijstellingen, ofwel welke bedragen aan welke personen belastingvrij mogen worden geschonken. Uiteraard mag u meer schenken, zij het dat er dan schenkbelasting dient te worden betaald.

Indien u wilt schenken maar daar niet de middelen voor kunt vrijmaken, is het – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk bij de schenking te bepalen dat de begiftigde de schenking pas bij uw overlijden krijgt. Een dergelijke schenking – in de volksmond ook wel papieren schenking genoemd – moet in een notariële akte zijn opgenomen.
Voor de hoogte van de vrijstellingen, het vastleggen van de schenking met de daarbij geldende bepalingen als ook een schenkingsplan, het indienen van de aangifte voor de schenkbelasting en verdere informatie, kunt u terecht bij ons.

Klanten beoordelen ons met een:

8.9

Wat kunnen wij voor u betekenen? Vraag een offerte aan