Nieuwsberichten
Schenkingsvrijstelling en eigen woning
Maandag, 18 april 2016

Schenkingsvrijstelling en eigen woning: vanaf 2017 weer schenkbelastingvrij maximaal 100.000 euro schenken.

Het kabinet stimuleert dat een schenking ook wordt besteed aan de aflossing van de hypotheek of de aankoop van een eigen woning. De schenkingsvrijstelling kan in die gevallen oplopen tot 52.752 (cijfer 2015) euro als een ouder een kind geld schenkt. Maar daar komt nu weer een verandering in. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze schenkingsvrijstelling weer (net zoals in het laatste kwartaal van 2013, en in 2014) verruimd tot maximaal 100.000 euro. Die verruiming betreft niet alleen uw eigen kind (dat is sinds 2015 weer de eis) tussen 18-40 jaren, maar u mag met ingang van 2017 (waarschijnlijk) aan iedereen maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken. Dus ook aan kleinkinderen, neven of nichten of een andere familieleden. De begiftigde hoeft daarom over deze schenking geen schenkbelasting te betalen. Door deze schenking worden ook diens hypotheeklasten lager en daarmee ook de maandelijkse lasten.

Welke vrijstellingen zijn er bij een schenking?

  • 5.277 (cijfer 2015) euro van een ouder aan een kind, jaarlijks, zonder dat bepaald is hoe het geld wordt besteed.
  • 2.111 (cijfer 2015) euro, aan iedereen, jaarlijks, zonder beperking in de besteding van het geld (geen apart doel).
  • 25.322 (cijfer 2015) euro van een ouder aan een kind, zonder dat bepaald is hoe het geld wordt besteed. Voorwaarde is de leeftijd; het kind moet jonger zijn dan 40 jaar. Verder kan deze vrijstelling eenmalig gebruikt worden.
  • 1/1/2017: 52.752 (cijfer 2015) euro maximaal, van een ouder aan kind een jonger dan 40 jaar, mits het kind dit geld gebruikt voor de eigen woning. Verder kan deze vrijstelling eenmalig gebruikt worden.
  • 1/1/2017: 100.000 euro maximaal, van een ouder aan iedereen (waarschijnlijk), mits het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Het is de verwachting dat de leeftijdsgrens wel blijft bestaan. Dus de begiftigde moet (zoals het dus nu naar uitziet) in 2017 jonger zijn dan 40 jaar.

De eis (voorwaarde) van de eigen woning

Dat de extra vrijstelling bij een schenking tot 100.000,- voor iedereen geldt is wel bijzonder, maar dan moet het geld door de ontvanger van de schenking wel in "een eigen woning" worden gestoken. U kunt dan denken aan extra aflossing aan de bank van de bestaande hypotheekschuld, of bijvoorbeeld de schenking gebruiken bij de aanschaf van een woning, of bijvoorbeeld de schenking gebruiken voor het  verbeteren van een woning of klushuis. Een 2e voorwaarde (net zoals eind 2013 en in 2014) is dat er een beroep moet worden gedaan op de extra vrijstelling, de schenking aantoonbaar is en dat aantoonbaar is dat de begiftigde het geld ook echt voor het eigen huis heeft gebruikt en niet om ervan op vakantie te gaan. Het is een voorwaardelijke schenking; als later blijkt dat niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, dan geldt de vrijstelling ook niet.

De bovenstaande verruimde vrijstelling ad 100.000 geldt alleen voor schenking in contanten, niet voor de schenking op papier (want dat wordt er immers niet voldaan aan de voorwaarde).

Extra aandachtspunten:

A.         leeftijd

Indien u ouder bent dan 40 jaar maar uw partner is nog geen 40 jaar, dan geldt de eenmalig verhoogde vrijstelling ook.

B.         Boetevrij aflossen

Indien de schenking wordt gebruikt om bijvoorbeeld op een bestaande hypotheekschuld af te lossen, ga dan wel eerst na of u ook boetevrij kunt aflossen. Veelal kunt u 10% per jaar boetevrij aflossen, maar indien er dus met de schenking meer dan 10% wordt afgelost, is het vooraf handig om te weten of dit wel of niet zonder boete kan worden afgelost.

C.         Schenken of lenen?

Onder omstandigheden kan het -fiscaal gezien- gunstiger zijn om geld te lenen dan om geld te schenken. Indien geld aan een kind wordt geleend, wordt u feitelijk familiebank. Het kind dient u rente te betalen over deze lening. Waarschijnlijk kan het kind deze betaalde rente weer in aftrek brengen op diens inkomstenbelasting. Als de ouder vervolgens het door de kind betaalde rente weer (grotendeels) terug schenkt aan het kind (zie de algemene schenkingsvrijstelling), dan houdt het kind jaarlijks de aftrek van de aan de ouders betaalde rente. Uiteindelijk kan deze jaarlijkse aftrek wellicht gunstiger zijn voor het kind dan een eenmalige schenking.

D.        Schenken en bijleenregeling

Houd er rekening mee dat, indien de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning, er voor de begiftigde een overwaarde (ook wel eigenwoningreserve genoemd) ontstaat. Als de begiftigde daarna ooit weer wil bij lenen, bestaat de kans dat dat de rente over deze "overwaarde" door de begiftigde niet meer in aftrek kan worden gebracht voor diens inkomstenbelasting.

E.         Eerder gebruik van de grote vrijstelling

Stel dat eerder al een schenking is gedaan door een ouder, en toen gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling (25.322 of 100.000), dan is het thans zo dat er niet nogmaals (geheel) gebruik worden gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. Of deze beperking ook geldt voor de vrijstelling van 2017 is nog niet duidelijk, maar wel aannemelijk. Wees dan voorzichtig indien u in 2017 weer een schenking wenst te doen van maximaal 100.000.

 

Mocht u meer over bovenstaande zaken willen weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.