Nieuwsberichten
Het levenstestament, ook van belang bij overgang van eigen huis naar verzorgings- of bejaarden- of verpleeghuis
Donderdag, 14 april 2016

Regelmatig gaan mensen van hun eigen woning naar een verzorgings- of een verpleeghuis. Een dergelijke overgang brengt de nodige zorgen en gevolgen met zich mee. Immers wie zorgt voor de woning, wie onderhoudt de woning, wie kan de woning verkopen. Bij een overgang is het daarom zaak om dit soort zaken nu al te regelen. Dat kan in een zogenaamd levenstestament (ook wel uitgebreide notariële volmacht genoemd).

 

Bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis, is het de vraag wat er met uw woning gebeurt. Als u wordt opgenomen en niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen (en stukken te tekenen), dan dient er iemand te zijn die dit kan doen.

Als u niets regelt, dan dient er via de rechter (via een verzoekschrift) een bewindvoerder te worden benoemd. Dit kost veel tijd en brengt kosten met zich mee. De bewindvoerder regelt dan  voortaan alle zaken en kan de woning verkopen. Er is echter wel rechtelijke toestemming nodig voor de verkoop (feitelijk voor alle beslissingen die de bewindvoerder neemt en die (veelal) € 750,- te boven gaan). Ook moet een bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording afleggen. Daarnaast zal de rechter veelal niet meer akkoord gaan met schenkingen aan kinderen.

 

Wilt u bovenstaande voorkomen, dan kunt u een levenstestament opstellen. U bent dan niet meer afhankelijk van de rechter. Een levenstestament is een notarieel document. Hierin meldt u wie wat moet kunnen regelen als u wilsonbekwaam mocht worden. Bijvoorbeeld wie de administratie kan doen, wie belastingaangiften kan indienen, wie financiële zaken kan regelen, wie de woning kan verkopen, wie schenkingen kan doen aan kinderen et cetera. Ook is het een steun voor de omgeving en derden. Als uw wensen goed zijn weergegeven, is de kans groter dat er wordt gehandeld volgens deze wensen die u heeft laten vastleggen in uw levenstestament. Een levenstestament is gebaseerd op vertrouwen.

Ook kunt u zaken vastleggen welke uw persoon betreffen.  Bijvoorbeeld welke medische behandelingen u wel of niet wenst, een donorcodicil, behandelverboden, of u euthanasiewensen heeft etc. Verder kunt u in uw levenstestament laten vastleggen wat uw wensen zijn omtrent de bewindvoerder of curator of mentor over het vermogen. Ook praktische zaken, zoals de opvang van kinderen en verzorging van huisdieren, kunnen worden vastgelegd. Houd er wel rekening mee dat de wensen die u heeft laten vastleggen in het levenstestament niet zonder meer leidend zijn. Is er sprake van een bewind, dan is de rechter niet gehouden aan het levenstestament, maar het is (als het goed is) in ieder geval wel een factor bij beslissingen. Ook is een arts of zorgverlener niet altijd gehouden aan medische wensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor euthanasie.

In de praktijk blijkt dat het voor familieleden en anderen in de omgeving van de persoon die wilsonbekwaam wordt heel prettig is met het levenstestament een 'leidraad' te hebben waarin staat wat die persoon wil in die situatie. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld geen conflicten in de familie bij verschil in inzicht over wat hij/zij 'had gewild'.

Kortom: wilt u zoveel mogelijk problemen voorkomen voor het geval u wilsonbekwaam mocht worden, dan is het verstandig om nu al maatregelen te nemen, in de vorm van het opstellen van een levenstestament.

 

Mocht u meer over vorenstaande willen weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.