Nieuwsberichten
Hoe kunnen ouders kinderen helpen bij de aanschaf van een woning door een kind?
Donderdag, 14 april 2016

In de huidige tijden valt het niet altijd mee om een lening te krijgen bij een bank om een woning te kopen. Dit geldt zeker voor jongeren die nog geen vaste baan hebben.  Soms zijn echter ouders in de positie om hun kind financieel bij de aanschaf van een eigen woning te helpen.

Daar zijn –grofweg- 2 mogelijkheden voor. Ouders kunnen hun kind geld lenen of schenken. Deze mogelijkheden waren er ook al, maar sinds oktober 2013 is de mogelijkheid van het doen van schenken, tijdelijk verruimd.

 

Een voorbeeld: ouders Henk en Inge willen hun zoon Thomas helpen bij de koop van zijn nieuwe woning,

voor een bedrag van € 100.000,-

 

1. Henk en Inge lenen € 100.000,- aan Thomas voor de aankoop.

Wat gebeurt er dan?

a.     bij Thomas: de rente die Thomas aan zijn ouders gaat betalen, mag Thomas in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting als eigenwoning rente (box 1).  Thomas moet dus wel een vorm van inkomen hebben, anders heeft hij niets aan de aftrek.

b.      bij Henk en Inge: daar verandert eigenlijk niets. Ze hadden € 100.000,- in contanten  ( box 3), en nu een vordering op Thomas van € 100.000,- (box 3).

 

Henk, Inge en Thomas kunnen vervolgens  afspreken, dat de rente die Thomas aan zijn ouders gaat betalen, door Henk en Inge een tijdje later (deels) aan Thomas wordt geschonken. Stel dat ze overeenkomen dat Thomas een rente van 5,5 % gaat betalen.5,5% over € 100.000,-. is € 5.500,-.

Henk en Inge mogen in 2014 Thomas belastingvrij € 5.229,- schenken. Thomas betaalt dus per saldo aan Henk en Inge: € 5.500,- min € 5.229,-, is € 271,-. Maar.. Thomas mag dus wel € 5.500,- in aftrek brengen voor zijn inkomstenbelasting.

 

Bovenstaande  kan Thomas, afhankelijk van zijn inkomen, een voordeel opleveren tot grofweg € 2.750,-, en dan elk jaar!!   Voor Henk en Inge verandert er weer weinig, zeker als ze toch al van plan waren Thomas per jaar een bedrag van € 5.229,- te schenken.

 

2. Henk en Inge schenken € 100.000,- aan Thomas voor de aankoop.

Wat gebeurt er dan?

a.     bij Thomas: hij krijgt een schenking  van € 100.000,-. Hij heeft echter een tijdelijke verruimde  vrijstelling van € 100.000,- (er van uitgaande dat de andere verhoogde vrijstelling nooit is gebruikt). Hij betaalt dus -tijdelijk- over deze schenking geen schenkingsrecht. Dit scheelt hem bijna € 10.000,-.

 

Omdat Thomas het geld voor een woning gebruikt, betaalt hij verder hier geen inkomstenbelasting over (het is geen box 3 vermogen).  Hij hoeft geen rente aan Henk en Inge te betalen over de € 100.000,- omdat het immers zijn eigen geld is door de schenking.

 

b.     bij Henk en Inge: zij zijn ook echt € 100.000,- armer. Ze betalen hierover dus geen box 3 (1,2%) belasting meer, maar missen aan de andere kant ook de rente die ze van de bank zouden hebben gekregen als ze die € 100.000,- niet hadden geschonken.

 

Wel gelden ten aanzien van deze schenking nog een aantal voorwaarden/aandachtspunten:

-        om gebruik te maken van de tijdelijk verruimde vrijstelling, moet Thomas in 2014 ook daadwerkelijk de woning geleverd krijgen, en in 2014 ook de schenking krijgen.

-        Thomas bouwt een eigen woning reserve op. Als hij ooit later nog geld wil lenen bij de bank, kan het zijn dat hij de rente hierover voor een deel niet in aftrek kan brengen.

-        indien Henk en Inge nog meer kinderen hebben, is het wellicht verstandig om te bepalen dat deze schenking aan Thomas, een voorschot is op zijn erfdeel. Anders krijgt hij méér dan de andere kinderen.

 

Dus: wat moeten Henk, Inge en Thomas nu doen? Dit is dus niet alleen een kwestie van rekenen, maar ook van “gevoel”. Soms vinden ouders het onprettig om een van de kinderen kind geld te schenken maar hun andere kinderen niet. Bespreek dus alles goed, en laat alles goed doorrekenen voordat hierover een keuze wordt gemaakt.

 

Mocht u meer over vorenstaande willen weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.